Regio Stars 2016

Data publikacji: 03.03.2016 r.

Rusza nabór zgłoszeń do konkursu RegioStars 2016 na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Do udziału w konkursie Komisja Europejska zaprasza wszystkie regiony Unii Europejskiej.

Dzięki RegioStars mogą zostać zaprezentowane dobre praktyki w ramach rozwoju regionalnego. Celem konkursu jest wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które będą inspiracją dla pozostałych regionów.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

  • Inteligentny wzrost,
  • Zrównoważony wzrost,
  • Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,
  • Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich,
  • Efektywne zarządzanie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 15 kwietnia br. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora (uwaga: wszystkie dokumenty aplikacyjne dostępne są jedynie w języku angielskim). 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

 
Top