Informacja wyjaśniająca dotycząca definicji wskaźników oraz kryteriów odnoszących się do efektu ekologicznego w ramach przestrzeni w transformacji

Data publikacji: 22.08.2023 r.

Informujemy, iż limity dotyczące wielkości mocy zawarte w definicjach wskaźników (Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu) nie dotyczą naboru nr FELD.09.03-IZ.00-001/23, Działanie FELD.09.03 Przestrzeń w transformacji.

Informacja dotyczy następujących wskaźników:

 • FELDO009 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z energii wodnej,
 • FELDO010 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego
 • FELDO011 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego
 • FELDO012 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego
 • FELDO013 Liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego
 • FELDO014 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energiielektrycznej z biomasy i biogazu
 • FELDO015 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z biomasy i biogazu
 • FELDO016 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy
 • FELDO017 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy
 • FELDO018 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z energii geotermicznej
 • FELDO019 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z energii geotermicznej

Dodatkowo informujemy, iż dla następujących kryteriów punktowych, zawartych w Załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu: Efekt ekologiczny – CO2, Efekt ekologiczny – pył całkowity oraz Efekt ekologiczny – NOx należy bazować na opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami dostępnych pod adresami:

 
Top