Zapraszamy na spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2014-2020.” w Zgierzu

Data publikacji: 28.01.2016 r.

PIFE CIAG NOWY CIAG

Informacja o spotkaniach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2014-2020.”

Spotkanie odbędzie się:

9 lutego 2016 r. w godz. 12:00 – 14:30
(rejestracja od godz. 11:45)
w sali konferencyjnej Parku Kulturowego Miasta Tkaczy,
ul. Ks. Rembowskiego 1, 95-100 Zgierz
(sala w drugim budynku na parterze).

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail LPIBrzeziny@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzezinach do dnia 8 lutego 2016 r. do godz. 12:00.

Dla kogo:

Do skorzystania ze spotkania serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności przedsiębiorców z terenu Podregionu Centralnego (powiaty: brzeziński, łódzki – wschodni, pabianicki, zgierski), którzy są zainteresowani możliwościami pozyskania środków europejskich na rozwój firmy, wprowadzeniem innowacyjnych usług, produktów itp.


Program spotkania

1)    Wprowadzenie do funduszy europejskich,
2)    Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach:
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
3)    Źródła informacji o funduszach europejskich,
4)    Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
tel.: 46 874 31 54 , 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania269.79 KB

docFormularz zgłoszeniowy130.5 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 
Top