Informujemy o wynikach dwóch konkursów z Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne oraz Poddziałania 9.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii.

Data publikacji: 22.01.2016 r.

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował w dniu 22 stycznia 2016 r. informacje o wynikach dwóch konkursów rozstrzygniętych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

- konkurs z Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne (RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15)
- konkurs z Poddziałania IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej (RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/15)

Informacja o wynikach jest dostępna na stronie instytucji ogłaszającej konkursy oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

 
Top