Informujemy o prowadzonym naborze wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy.

Data publikacji: 30.12.2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" - Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Bezpośredni link do ogłoszenia o naborze.

Szczegółowe informacje o naborach, w tym regulaminy, dostepne są również na stronach internetowych www.power.wup.lodz.pl oraz www.rpo.wup.lodz.pl.

 
Top