Uchylenie uchwały w sprawie podniesienia dofinansowania dla projektu złożonego przez Gminę Miasto Zgierz - niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Data publikacji: 03.01.2023 r.

28 grudnia 2022 roku uchyliliśmy uchwałę nr 1147/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-004/20 złożonego przez Gminę Miasto Zgierz pn. „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu’’, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

 
Top