Przyjęcie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2023 rok

28 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2023 rok.
Dokument obowiązuje od 28 listopada 2022 r.

Harmonogram naborów wniosków

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2022-11-28
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top