Częściowe zawieszenie Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Informujemy o częściowym zawieszeniu od dnia 24 sierpnia 2022 roku Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych ma na celu odstąpienie od wymogu zobowiązania wnioskodawców do przedstawienia studium wykonalności oraz przeprowadzenia analiz, w tym zwłaszcza analizy finansowej, zgodnie z metodyką przedstawioną w wytycznych. Częściowe zawieszenie stosowania wytycznych uprości obowiązki wnioskodawców i skróci procedury przygotowania aplikacji w celu pozyskania dotacji UE na realizację projektów inwestycyjnych, w tym zwłaszcza projektów dotyczących łagodzenia skutków kryzysu uchodźczego w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Termin zawieszenia: do 31 grudnia 2023 roku.

Więcej informacji znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich.

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2022-08-24
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Wytyczne
 
Top