Zakończenie oceny formalnej wniosku złożonego przez Gminę Brójce - odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 17.08.2022 r.

16.08.2022 r. zakończyła się ocena formalna wniosku o dofinansowanie nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/22 pn: „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Brójce” złożonego przez Gminę Brójce w ramach naboru nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/22. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

 
Top