Informacja o nowym konkursie w ramach Poddziałania X.3.1 Program rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa

Data publikacji: 26.07.2022 r.

Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, który nie został ujęty w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok.

Konkurs zostanie ogłoszony w sierpniu 2022 roku, natomiast nabór rozpocznie się we wrześniu 2022 roku. Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące realizacji Programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy.

Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie 2 mln PLN (ok. 432 tys. EUR).

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie Serwisu Internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.

 
Top