Jak stosować Prawo Zamówień Publicznych i kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020? Zapraszamy na szkolenie!

Data publikacji: 02.12.2015 r.

Informacja o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Prawo zamówień publicznych i kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020”.
Szkolenie obejmuje 3 dni i odbędzie się w terminie 8, 11 i 16 grudnia br. w godz. 9:00-15:00 w sali konferencyjnej na poziomie -1 wieżowca przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy  o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby Departamentu Polityki Regionalnej do dnia 7 grudnia br. do godz. 08:30.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze szkolenia serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Organizator szkolenia

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uczestników szkolenia została zakończona. Zapraszamy na inne szkolenia realizowane przez Departament Polityki Regionalnej.

Departament Polityki Regionalnej
ul. Tuwima 22/26,
90-002 Łódź
tel.: 42 663 31 84
e-mail: promocja.rpo@lodzkie.pl

pdfProgram szkolenia430.07 KB

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020.

 
Top