Zachęcamy osoby głuche i słabosłyszące do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych z zakresu Funduszy Europejskich.

Data publikacji: 24.11.2015 r.

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

 

Osoby głuche bądź słabosłyszące, które są zainteresowane informacjami z zakresu możliwości otrzymania dofinansowania w ramach Krajowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 mogą skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

W województwie łódzkim Sieć PIFE zlokalizowana jest w 5 miejscowościach: Łodzi, Bełchatowie, Brzezinach, Łowiczu i Sieradzu.

Od 1 kwietnia 2014 roku funkcjonowanie Sieci PIFE, dostosowane zostało do jednolitych standardów. Siedziby Punktów dostosowane zostały do osób z niepełnosprawnościami (m.in. podjazdy dla osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich), a także osób głuchych i słabosłyszących poprzez uruchomienie pętli indukcyjnych ułatwiających słyszenie. Ponadto, w Punktach uruchomiona została usługa tłumaczeń na język migowy, polegającą na nawiązywaniu połączeń z tłumaczami języka migowego za pomocą komunikatora SKYPE. Zachęcamy więc osoby głuche bądź słabosłyszące do skorzystania z takiej możliwości. Aby zasięgnąć informacji dotyczących Funduszy Europejskich, m.in. z zakresu aplikowania, realizacji oraz rozliczania projektów, wystarczy udać się do siedziby jednego z Punktów. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich dyżurują w poniedziałki od godziny 08:00 do 18:00, zaś od wtorku do piątku od godziny 08:00 do 16:00.

Warto zaznaczyć, iż wraz ze wzrostem zainteresowania Funduszami Europejskimi zakres usług PIFE znacznie się poszerzył. Poza udzielaniem konsultacji w siedzibach Punktów, specjaliści ds. Funduszy Europejskich organizują liczne spotkania informacyjne oraz szkolenia, podczas których istnieje możliwość zatrudnienia tłumacza języka migowego.
O spotkaniach informacyjnych oraz szkoleniach można dowiedzieć się z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, odwiedzając portale: www.rpo.ldzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Osoby głuche bądź słabosłyszące, które zechciałaby uczestniczyć w danym spotkaniu informacyjnym lub szkoleniu powinny zaznaczyć taką potrzebę
w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na powyższych portalach.

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 
Top