Informacja o naborach dotyczących wsparcia aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 31.03.2022 r.

W związku z planowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 działaniami na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy konieczne są następujące zmiany w konkursach zaplanowanych w I kwartale 2022 r. w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok:

  • Poddziałanie VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź – ogłoszenie konkursu nastąpi w II kwartale 2022 r., a nabór rozpocznie się w maju 2022 r.;
  • Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie strony rpo.lodzkie.pl gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.

 
Top