W jaki sposób oznaczać projekty realizowane w ramach REACT-EU

Data publikacji: 27.01.2022 r.

Jeśli realizujesz projekt, w którym występuje dofinansowanie z UE w postaci środków ze specjalnej linii budżetowej REACT-EU, zastosuj następujące oznaczenia:

  • znak Funduszy Europejskich z nazwą właściwego programu,
  • barwy Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska,
  • znak Unii Europejskiej z nazwą funduszu, z którego dofinansowany jest projekt,
  • informację słowną „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”,
  • herb lub oficjalne logo promocyjne województwa, jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny

Herb lub oficjalne logo promocyjne województwa muszą być stosowane zgodnie z wzorami wskazanymi na stronach internetowych programów regionalnych.

Przykładowe zestawienie znaków:

zestawienie znakow z dopiskiem

Informacja, że dany projekt jest wspierany w ramach REACT-EU, powinna znaleźć się na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, dokumentach dotyczących realizacji projektu, podawanych do publicznej wiadomości lub wydawanych uczestnikom projektów, w tym na zaświadczeniach o udziale lub innych certyfikatach. Umieść ją także na plakatach z informacjami na temat projektu, tablicach oraz na stronie internetowej.
Wzór plakatu i tablic informacyjnych znajdziesz w zakładce: Zasady promocji i oznakowania projektów.
Obowiązek umieszczania informacji słownej nt. wsparcia ze środków REACT-EU wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z 23 grudnia 2020 r. (zmieniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013).

 
Top