Zmiana terminu naboru w ramach kształcenia zawodowego oraz kształcenia zawodowego - miasto Łódź

Data publikacji: 13.01.2022 r.

W związku z trwającą procedurą zmiany kryteriów w zakresie poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe (typ projektu nr 3) oraz poddziałania XI.3.2 Kształcenie zawodowe – miasto Łódź konieczne jest przesunięcie terminu naborów zaplanowanych na luty 2022 r. w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 w zakresie ww. poddziałań. Ogłoszenie konkursów nastąpi w I kwartale 2022 r., a nabór rozpocznie się w marcu 2022 r.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.

 
Top