Trwałość projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 12.01.2022 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego przypomina o obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia 2022 r. oświadczenia wraz z ankietą o przestrzeganiu zasady trwałości projektu realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Powyższy obowiązek dotyczy beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektu.

W przypadku projektów których realizacja zakończyła się w roku 2021 ankieta obejmuje okres od dnia po zakończeniu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2021 r.

Dla projektów zakończonych przed rokiem 2021, ankieta obejmuje cały rok 2021 r.

W przypadku projektów, których trwałość uległa zakończeniu w roku 2021 oświadczenie wraz z ankietą należy złożyć w terminie do miesiąca po zakończeniu trwałości.

Oświadczenie Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości - (WORD - kolorowy)

Oświadczenie Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości - (WORD - czarno-biały)

Oświadczenie Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości - (Libre - kolorowy)

Oświadczenie Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości - (Libre - czarno-biały)

 

 
Top