Pismo do Komisji Europejskiej w sprawie przestrzegania zasady niedyskryminacji

Na posiedzeniu 15 listopada 2021 roku członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego uzgodnili treść pisma do Marca Lemaitre, Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generanej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej w sprawie przestrzegania zasady niedyskryminacji i upoważnili Grzegorza Schreibera, Marszałka Województwa Łódzkiego, do jego przekazania.

Pismo do Komisji Europejskiej w sprawie przestrzegania zasady niedyskryminacji (skan dokumentu)

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2021-11-15
  • Temat dokumentu: Równość szans i niedyskryminacja
  • Rodzaj dokumentu: Inne
 
Top