Przekazanie wniosków do oceny formalno-merytorycznej dla konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 14.10.2021 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs dotyczący powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-005/21) nie został złożony żaden wniosek.

 
Top