Szkolenie pn.: „Okres programowania 2014 – 2020: Programy Operacyjne realizowane na szczeblu krajowym”.

Data publikacji: 12.10.2015 r.

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o szkoleniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu  zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Okres programowania 2014 – 2020: Programy Operacyjne realizowane na szczeblu krajowym”.
Szkolenie odbędzie się:

  • 26 października 2015 r. w godz. 09:00 -15:30 (rejestracja od godz.08:45)   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łowicz,ul. Długa 12.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres LPILowicz@lodzkie.pl  lub osobiste dostarczenie do siedziby LPI w Łowiczu do dnia 23. 10.2015r.  do godz. 12:00
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 46 837 72 29

Dla kogo


Do skorzystania ze szkolenia zapraszamy w szczególności osoby z terenu Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego
(tj. powiatów: łowickiego, łęczyckiego, kutnowskiego, rawskiego, skierniewickiego oraz miasta na prawach powiatu – Skierniewic)

Program szkolenia/spotkania informacyjnego

  • Omówienie poszczególnych Programów Operacyjnych (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Program Operacyjny infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020),
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014 – 2020,
  • Konsultacje indywidualne.

Organizator szkolenia:

Lokalny Punkt Informacyjny w Łowiczu
ul. Świętojańska 1, 99 – 400 Łowicz
tel.: 46 837 72 29, 46 837 52 67

e-mail:LPILowicz@lodzkie.pl

pdfProgram szkolenia358.46 KB

docFormularz zgłoszeniowy110 KB

pdfPlakat350.69 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 
Top