Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu.

Data publikacji: 09.10.2015 r.

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, opublikowana została errata do konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15 w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WŁ na lata 2014-2020 (konkurs dedykowany ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie).

Z uwagi na wpłynięcie znacznej liczby pytań dotyczących konkursu, wydłużeniu uległ termin składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu - do 16 października 2015 r.

 
Top