Lista uczestników dialogu technicznego.

Data publikacji: 09.10.2015 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany dalej Zapraszającym) na podstawie Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego pkt 16, będącym załącznikiem nr 1 do Zaproszenia do udziału w czynnosciach dialogu technicznego z dnia 29.09.2015 r. publikuje listę uczestników dopuszczonych do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy systemu informatycznego potrzebnego do obsługi procesu dystrybucji środków EFS w oparciu o system bonowy, którego wdrożenie przewiduje realizacja projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 celem wsparcia na rzecz rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) i ich pracowników poprzez dystrybucję e-bonów na usługi rozwojowe albo dystrybucję bonów papierowych na usługi rozwojowe.

Dalsze czynności prowadzone w toku przedmiotowego dialogu technicznego będą odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez Uczestników adresy mailowe.

pdfLista uczestników dialogu technicznego.103.05 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 
Top