Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: II, III, VIII RPO WŁ na lata 2014-2020.

W dniu 30 września br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1080/15 w sprawie: zmiany uchwały Nr 667/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport,  Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie, zmienionej uchwałą Nr 912/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2015 r.
Poniżej przedstawiamy opis wprowadzonych zmian oraz ujednolicony tekst dokumentu.

W związku z opublikowaniem w dn. 2 października 2015 r. na stronie rpo.lodzkie.pl Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport,  Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie, który zawierał błędy edycyjne w opisie działania VIII.2, poniżej zamieszczono prawidłowy plik z obowiązującym dokumentem.
Przepraszamy za powstałe niedogodności.


Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 30 września 2015 r.

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie. 213.03 KB

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie2.24 MB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2015-09-30
 
Top