Informacja o rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane z budżetu państwa

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje, że 26 maja 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953). W związku z powyższym zwracamy uwagę na obowiązki wynikające z ww. rozporządzenia w odniesieniu do projektów dofinansowanych ze środków budżetu państwa na podstawie Kontraktu Terytorialnego. Tekst rozporządzenia jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

 

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2021-06-25
  • Temat dokumentu: Informacja i promocja
  • Rodzaj dokumentu: Inne
 
Top