Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Koluszki - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 01.06.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/21, pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach" złożony przez Gminę Koluszki uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 92,22% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-009/20.

 
Top