Lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - aktualizacja

Data publikacji: 30.04.2021 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formlano-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Lista została zaktualizowana w związku ze skierowaniem dodatkowych wniosków do oceny.

Zaktualizowana lista wniosków

 
Top