Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowannie projektu złożonego przez Gminę Brójce - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 02.04.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0012/20, pn. „Poprawa wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brójce” złożony przez Gminę Brójce uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 81,11 % punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-008/20.

 
Top