Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego przez Gminę Zgierz - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 18.03.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0009/20, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zgierz” złożony przez Gminę Zgierz został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 220/21 z dnia 16.03.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 693 089,42 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top