Lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego kształcenia osób dorosłych - Miasto Łódź

Data publikacji: 08.02.2021 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego kształcenia osób dorozłych - Miasto Łódź.

Lista wniosków

 
Top