Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” w Łowiczu.

Data publikacji: 27.08.2015 r.

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, które odbędzie się:

  • 9 września 2015 r. (tj. środa) w godzinach 10:00-13:15,w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Łowiczu, ul. Długa 12, Łowicz, I piętro.

Podczas spotkania, które poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną możliwości realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z zakresu:

  • wsparcia na rzecz dostępu do szybkiego Internetu.
  • obszaru E-administracji i otwartego rządu
  • cyfrowych kompetencji społeczeństwa.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby zainteresowane tematyką spotkania z terenu Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego (tj. powiatów: łowickiego, łęczyckiego, kutnowskiego, rawskiego, skierniewickiego, a także miasta na prawach powiatu – Skierniewic).


Będzie można również uzyskać informację na temat aktualnych konkursów w ramach Programu.
Po zakończeniu spotkania będzie możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji z prowadzącym.


W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres LPILowicz@lodzkie.pl, bądź osobiste dostarczenie do siedziby LPI  w Łowiczu, do dnia 8 września 2015 r., do godz. 12.00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!


Szczegółowe informacje nt. spotkania można uzyskać w:


Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
tel.: 46 837 72 29, 46 837 52 67
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl.  

pdfProgram spotkania334.93 KB

docFormularz zgłoszeniowy54 KB

pdfPlakat350.07 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 
Top