Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/15

Data publikacji: 25.08.2015 r.

Ogłaszamy informację o spotkaniu dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych przygotowywaniem projektów w ramach konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/15 z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" ogłoszonego 10 sierpnia br.

Miejsce spotkania:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

ul. Wólczańska 49

sala konferencyjna w budynku A

Termin:

3 wrzesnia 2015 r. godz. 10:00

rejestracja w godzinach 9:30-10:00

Z jednej instytucji mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby

Pełna informacja o spotkaniu i formularz zgłoszeniowy dostepne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top