Zmiany w planowanych naborach w ramach RPO WŁ 2014-2020

Data publikacji: 13.11.2020 r.

Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o rezygnacji z ogłoszenia dwóch konkursów zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok w ramach:

  • Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii,
  • Działania V.2 Gospodarka odpadami.

Jednocześnie planuje się organizację konkursów w powyższych obszarach w przyszłym roku. Szczegóły znajdą Państwo w harmonogramie naborów na 2021 rok, który zostanie opublikowany do 30 listopada br. Zachęcamy do śledzenia komunikatów na stronie https://rpo.lodzkie.pl/, w celu uzyskania dalszych informacji.

 

 
Top