Zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Data publikacji: 12.10.2020 r.

9 października 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje o spotkaniu informacyjnym zaplanowanym na 20 października 2020 roku. Spotkanie dotyczy naboru związanego z aktywizacją społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź.

Szczegóły dotyczące spotkania znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top