Lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach naboru dotyczącego programów stypendialnych dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Data publikacji: 14.09.2020 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla naboru pozakonkursowego dotyczącego programów stypendialnych dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Lista wniosków

 
Top