Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 27.07.2015 r.

Spójna komunikacja z beneficjentami i wszystkimi mieszkańcami regionu, przekłada się bez wątpienia na sprawną realizację zadań związanych z Funduszami Europejskimi. Dokumentem, który wytycza kierunki działań informacyjno-promocyjnych wszystkich podmiotów zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Unijnych w regionie łódzkim jest Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W dniu 17 lipca 2015 r. została ona przyjęta przez Komitet Monitorujący RPO WŁ na lata 2014-2020, a jej przewodnie hasło to: Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi.

Dbając o spójny i skuteczny przekaz działań dotyczących informacji i promocji środków unijnych, zachęcamy do lektury Strategii komunikacji i stosowania zasad w niej zawartych.

pdfStrategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.pdf ( 1,5 MB)

 
Top