Mobilne Punkty Informacyjne organizowane w powiecie: łowickim, łęczyckim, kutnowskim, skierniewickim, rawskim w sierpniu 2015 r

Data publikacji: 30.07.2015 r.

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

 

 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
Do skorzystania z indywidualnych konsultacji zapraszamy w szczególności osoby z terenu Podregionu Północnego województwa łódzkiego (tj. powiatów: łowickiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego oraz miasta na prawach powiatu - Skierniewic).

Konsultacje odbędą się w następujących terminach:

6 sierpnia 2015 r.
•    w godz. 09:00 – 11:30, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12;
•    w godz. 12:30 – 15:00, Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn 32;

7 sierpnia  2015 r.
•    w godz. 09:20  – 11:50, Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1;
•    w godz. 12:30 – 15:00, Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129 A;

11 sierpnia 2015 r.
•    w godz. 09:20 – 11:50, Urząd Miasta Kutno, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18;
•    w godz. 12:30 – 15.00, Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie, Bedlno 28;                                                                                                                  
12 sierpnia 2015 r.
•    w godz. 09:00 – 11:30, Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty, Góra Świętej Małgorzaty 44;
•    w godz. 12:15 – 14:45, Urząd Gminy Piątek, ul. Rynek 16;

13 sierpnia 2015 r.
•    w godz.  09:30 – 12:00, Urząd Gminy Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17;
•    w godz. 12:30 – 15:00, Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5;

18 sierpnia 2015 r.
•    w godz. 08:45 – 11:45, Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15;
•    w godz. 12:15 – 14:45, Urząd Gminy w Kiernozi, ul. Sobocka 1 A;

26 sierpnia 2015 r.
•    w godz. 09:30 – 12:00, Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz 96;
•    w godz. 12:30 – 15:00, Urząd Gminy w Regnowie, Regnów 95;

28 sierpnia 2015 r.
•    w godz. 09:30 – 12:00, Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Konopnickiej 14;
•    w godz. 12:30 – 15:00, Urząd Gminy w Witoni, ul. Stefana Starzyńskiego 6 A.

Osoby zainteresowane udziałem w indywidualnych konsultacjach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łowiczu LPILowicz@lodzkie.pl lub dostarczenie do siedziby Punktu na dzień przed terminem konsultacji, do godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje nt. MPI można uzyskać w:
Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łowiczu,
ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz,
tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29,
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl


Udział w spotkaniach jest bezpłatny

doc  Formularz zgloszeniowy.doc

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 

 
Top