Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego ochrony środowiska

Data publikacji: 20.07.2020 r.

Poniżej publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów, żłożonych w ramach konkursu dotyczącego:
Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna,
Działania IV.3 Ochrona powietrza,
Poddziałania IV.3.2 Ochrona Powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ikonka pdfWyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego ochrony środowiska

 

 
Top