Projekt SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VI.

W dniu 21 lipca br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą nr 800/15 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu.

Projekt dokumentu zawiera między innymi informacje o działaniach wspieranych w ramach osi, typach beneficjentów, trybach wyboru projektów oraz poziomie ich dofinansowania.

pdfProjekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej VI 619.74 KB

 
Top