Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 09.07.2020 r.

Projekt WND-RPLD.06.01.01-10-0001/20 pn. „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13” złożony przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top