Projekt SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I.

W dniu 15 lipca br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą nr 769/15 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy.

Projekt dokumentu zawiera między innymi informacje o działaniach wspieranych w ramach osi, typach beneficjentów, trybach wyboru projektów oraz poziomie ich dofinansowania

pdfProjekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I - Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy523.57 KB

 
Top