Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Nowosolna - dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Data publikacji: 28.05.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0004/19, pn. „Kulturalna Nowosolna” złożony przez Gminę Nowosolna został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 465/20 z dnia 20.05.2020 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 4 672 016,75 PLN.

 
Top