Kolejna zmiana w planowanych naborach w ramach RPO WŁ 2014-2020

Data publikacji: 23.04.2020 r.

Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków epidemii choroby COVID-19 konieczne są następujące zmiany w konkursach zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020:

  • Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT (konkurs dotyczący wyłącznie usług zdrowotnych) – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane;
  • Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane;
  • Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu – ogłoszenie konkursu planowanego na II kwartał 2020 r. zostaje wstrzymane;
  • Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane;
  • Poddziałanie XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych – miasto Łódź – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o śledzenie ninijeszej strony internetowej, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.

 
Top