Kolejna zmiana w planowanych naborach w ramach Łódzkiego Programu Regionalnego

Data publikacji: 27.03.2020 r.

Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii choroby COVID-19 konieczne są następujące zmiany w konkursach zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020:

  • Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne – ogłoszenie obydwu konkursów zostaje wstrzymane;
  • Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT (konkurs dotyczący wyłącznie usług społecznych) – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane;
  • Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie niniejszej strony internetowej, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.

 
Top