Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Powiat Brzeziński - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 26.03.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/19 pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie” złożony przez Powiat Brzeziński uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top