Zmiana w planowanych naborach w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 24.03.2020 r.

Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii choroby COVID-19 konieczne są następujące zmiany w konkursach zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020:

  • Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane,
  • Poddziałania V.4.1 Ochrona przyrody – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane,
  • Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane,
  • Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT (konkurs dotyczący wyłącznie usług zdrowotnych) – ogłoszenie konkursu nastąpi w III kwartale 2020 r., a nabór rozpocznie się w listopadzie 2020r.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie naszej strony internetowej, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.

 
Top