Zaproszenie do udziału w czynnościach dialogu technicznego, poprzedzającego ustalenie istotnych warunków i udzielenie zamówienia publicznego

Data publikacji: 03.06.2015 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (zwany dalej Zapraszającym) zaprasza do udziału w dialogu technicznym poprzedzajacym udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: wybór wykonawcy części zadań (tzw. operatora bonów) w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Podmiotowy System Finansowania narzędziem rozwoju kadr województwa łódzkiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, polegających na uruchomieniu i obsłudze systemu bonów na usługi rozwojowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wraz z dodatkowymi świadczeniami towarzyszacymi w ramach zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w dialogu technicznym znajdują się w poniższych załącznikach:

  1. pdfZaproszenie do udziału w czynnościach dialogu technicznego1.13 MB
  2. pdfRegulamin prowadzenia dialogu technicznego1.09 MB
  3. pdfWniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym311.93 KB
  4. pdfWstępny opis projektu748.37 KB
  5. docxZałącznik nr 2 do Zaproszenia do DT - wniosek zgłoszeniowy148.71 KB
 
Top