Wstępny projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 28.05.2015 r.

3 kwietnia 2015 r. mocą  Uchwały nr 357/15 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął wstępny projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokument dostępny jest także w zakładce Prawo i dokumenty

 

 
Top