Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Bałucki Ośrodek Kultury

Data publikacji: 27.01.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/19, pn. „Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku siedziby BOK przy ul. Limanowskiego 166” złożony przez Bałucki Ośrodek Kultury (BOK) uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top