Lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego kształcenia osób dorosłych – Miasto Łódź

Data publikacji: 21.01.2020 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach KOP powołanej dla konkursu nr RPLD.11.02.02-IZ.00-10-001/19 Kształcenie osób dorosłych – Miasto Łódź

ikonka pdfLista wniosków (PDF 222KB)

 
Top