Łódzkie ma pomysł na Fundusze Europejskie - inauguracja RPO WŁ na lata 2014-2020

Data publikacji: 21.05.2015 r.

Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców regionu zainteresowanych tematyką funduszy europejskich na konferencję pn. „Łódzkie ma pomysł na Fundusze Europejskie – inauguracja RPO WŁ na lata 2014-2020

Łódzkie ma pomysł na Fundusze Europejskie – inauguracja RPO WŁ na lata 2014-2020

 

Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców regionu zainteresowanych tematyką funduszy europejskich na konferencję pn. „Łódzkie ma pomysł na Fundusze Europejskie – inauguracja RPO WŁ na lata 2014-2020”, która odbędzie się 27 maja br. w godz. 12:00-15:00 w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi.

 

Celem konferencji organizowanej przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego będzie podsumowanie wdrażania RPO WŁ na lata 2007-2013, zaprezentowanie efektów osiągniętych dzięki realizacji dofinansowanych w ostatnich latach projektów oraz ich wpływu na rozwój regionu łódzkiego. Przedsięwzięcie stanowić będzie także okazję do przekazania kluczowych informacji w zakresie perspektywy finansowej 2014-2020 i do poznania możliwości wsparcia w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Omówione zostaną główne założenia uruchomionego programu oraz oferta wsparcia beneficjentów w procesie pozyskiwania środków europejskich.

 

W programie wydarzenia przewidziano także koncert organowy z wykorzystaniem unikatowego na skalę światową instrumentu dofinansowanego w ostatnich latach z programu regionalnego, a także panel pn. „Jak fundusze unijne zmieniają rzeczywistość w Łódzkiem” uwzględniający prezentację miejsc dofinansowanych z funduszy europejskich.

 

Na spotkanie zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, rządu, ministerstw, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, instytucji oświatowych i kulturalnych, instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich oraz beneficjenci.

 

Rejestracji na konferencję należy dokonywać poprzez odesłanie wypełnionego formularza zamieszczonego poniżej (lub jego scanu) do dnia 22 maja 2015 r. na adres: promocja.rpo@lodzkie.pl lub pod nr faksu: 42 663 30 94. Wypełniony i odesłany formularz jest jedynym sposobem zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu.

 

Informacji nt. konferencji udziela Pan Tomasz Walas: nr tel.: 42 663 31 84.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji! Rejestracja zamknięta!

 

Program

 

 

 

 

 
Top