Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 04.10.2019 r.

Informujemy, iż dla Konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/19 zmieniony został Regulamin Konkursu w zakresie zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 3 119 835,00 EUR, co stanowi 13 400 003,31 PLN.

Regulamin konkursu po zmianach z 4 października 2019

Wykaz zmian w regulaminie konkursu

 

 
Top